spseol.czVO? a SP?E Olomouc > Aktuality

spseol.cz Profile

spseol.cz

Title:VO? a SP?E Olomouc > Aktuality

Description:Oficiální web Vy??í odborné ?koly a St?ední pr?myslové ?koly elektrotechnické v Olomouci

Keywords:VO?,SP?E,Olomouc,elektrotechnika,technické lyceum,ekonomika,telekomunikace

Discover spseol.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

spseol.cz Information

Website / Domain: spseol.cz
Website IP Address: 93.190.48.1
Domain DNS Server: ns.forpsi.net,ns.forpsi.cz,ns.forpsi.it

spseol.cz Rank

Alexa Rank: 3656456
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

spseol.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,002
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue: $411
Yearly Revenue: $5,002
Daily Unique Visitors: 1,261
Monthly Unique Visitors: 37,830
Yearly Unique Visitors: 460,265

spseol.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Sat, 18 Nov 2017 09:30:31 GMT
Server Apache
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8

spseol.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
VO? 10 0.56%
SP?E 5 0.38%
Olomouc 5 0.66%
elektrotechnika 0 0.00%
technické lyceum 1 0.30%
ekonomika 4 0.68%
telekomunikace 4 1.06%

spseol.cz Similar Website

Domain WebSite Title
turbo.net Run applications anywhere with no installs - Turbo.net? Container Platform
thepurplecafe.com Purple Cafe & Wine Bar | Best Wine Bar in Seattle
sanatatedinsare.ro www.sanatatedinsare.ro
dealersense.co.uk Zen Cart!, The Art of E-commerce
allzenboutique.com Monarch Cypress Robes & Towels at All Zen Boutique
wolferacecraft.com Wolfe Race Craft - Home Page
lacumbrebrewing.com La Cumbre Brewing Company – New Mexican Beers at Their Peak | "Get Elevated" La Cumbre Brewing Comp...
ezotericfest.ro Home
sparetimetv.com Home - Sparetimetv.com
afscme67.org AFSCME Council 67 | We Make Maryland Happen
spartanchassis.com Spartan Chassis
ocesa.com.mx Ocesa - OCESA contrata, produce y organiza los mejores conciertos de artistas y grupos nacionales e...
morganpower.com Outdoor Power Equipment in Massachusetts | Morgan Power Equipment Halifax, MA (781) 293-9361
henleyboats.com Henley | Aluminum Boat Manufacturing
domain.com Domain Name Registration and Web Hosting | Domain.com
pacs.com.my Prudential AMPri Cleanroom Services Sdn. Bhd. - -
exetercrew.com Exeter Crew |
waprindia.org World Association for Psychosocial Rehabilitation (Indian Chapter) | The official website of WAPR (...

spseol.cz Traffic Sources Chart

spseol.cz Alexa Rank History Chart

spseol.cz aleax

spseol.cz Html To Plain Text

VO? a SP?E Olomouc > Aktuality Skip to content Skip to main navigation Skip to 1st column Skip to 2nd column Jste zde: Home VO? a SP?E Olomouc Bo?etěchova 3, 772 00 Olomouc ImageSlideShow requires Javascript Aktuality Informace o ?kole Povinné informace Historie Rada ?koly Nada?ní fond Dokumenty ?koly Preventivní program ICT plán Platba ?kolného VO? Rozvrh hodin Změny v rozvrhu Rozvrh hodin t?íd Rozvrh hodin u?itel? Rozvrh u?eben Projekty Comenius ECDL Projekty z OP VK 1.1 Projekty z OP VK 1.3 Standardizace ICT vyuky Partnerství v projektu VO? pro praxi Cizí jazyky pro odbornost Podpora technického a p?írodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Modernizace vyuky Cevok Pohyb do ?kol 2 Moderní trendy vyu?ívání Internetu Zvy?ování kvality vyuky cizích jazyk? Stravování Stravování Jídelní?ek na tento tyden Jídelní?ek na následující tyden Odhla?ování oběd? Ubytování Kontakt ?kola Vedení ?koly Vyu?ující Provozní pracovníci Fotogalerie Klasifikace Klasifikace Nápověda Aktuality Opravné zkou?ky Zve?ejněno: Neděle, 10. ?ervenec 2016 Opravné zkou?ky a odlo?ené klasifikace se budou konat od 25. 8. 2016 do 29. 8. 2016 dle rozpisu. ú?ední hodiny po dobu prázdnin Zve?ejněno: Pátek, 24. ?erven 2016 ú?ední hodiny sekretariátu ?koly po dobu prázdnin budou z provozních d?vod? (stavební práce): od 27. 6. 2016 - 8. 7. 2016 (v pondělí a ve st?edu) od 9.00 - 11.00 hod od 22. 8. 2016 - 31. 8. 2016 (v pracovní dny) od 9.00 - 12.00 hod z provozních d?vod? ( stavební úpravy P?ehlídka projekt? student? 3. ro?ník? Zve?ejněno: Pondělí, 20. ?erven 2016 Dne 20.6. proběhla na ?kole soutě?ní p?ehlídka nejlep?ích projekt? student? 3. ro?ník?. V?echny práce byly zajímavé a pěkné. Porota udělila 1. místo Ji?ímu Jure?kovi za Elektronicky zabezpe?ovací systém, 2. místo dvojici Danielu Bazalovi a Ivovi ?merkovi za Po?íta?ové generování krajiny a 3. místo Martinu Zbo?ilovi za 3D tiskárnu. Děkujeme v?em za reprezentaci a velmi pěkné vysledky. Vysledky p?ijímacího ?ízení VO? (I. kolo - dálková forma) Zve?ejněno: Pondělí, 20. ?erven 2016 Vysledky p?ijímacího ?ízení: obor 26-47-N/02 Aplikace vypo?etní techniky - Ekonomika (dálková forma) Vysledky p?ijímacího ?ízení: obor 26-47-N/02 Aplikace vypo?etní techniky - Telekomunikace (dálková forma) Podle § 15 , odst. 2 Vyhlá?ky 10/2005 Sb. jste povinni nejpozději do 15 dn? ode dne, kdy p?evezmete rozhodnutí o p?ijetí, uhradit první splátku ?kolného (1.500,- K?) za zimní semestr, ?.ú. 155831351/0300, variabilní symbol je Va?e identifika?ní ?íslo. Upozornění: P?ijatí uchaze?i se dostaví k zápisu ve ?tvrtek 1. zá?í 2016 v 15.00 hod. do posluchárny. S sebou ob?ansky pr?kaz, 1 fotografii, 30 K? na index. Neú?ast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studiu. Vysledky p?ijímacího ?ízení VO? (I. kolo - denní forma) Zve?ejněno: Pondělí, 20. ?erven 2016 Vysledky p?ijímacího ?ízení: obor 26-47-N/02 Aplikace vypo?etní techniky - Ekonomika (denní forma) Vysledky p?ijímacího ?ízení: obor 26-47-N/02 Aplikace vypo?etní techniky - Telekomunikace (denní forma ) Podle § 15 , odst. 2 Vyhlá?ky 10/2005 Sb. jste povinni nejpozději do 15 dn? ode dne, kdy p?evezmete rozhodnutí o p?ijetí, uhradit první splátku ?kolného (1.500,- K?) za zimní semestr, ?.ú. 155831351/0300, variabilní symbol je Va?e identifika?ní ?íslo. Upozornění: P?ijatí uchaze?i se dostaví k zápisu ve st?edu 24. srpna 2016 v 11.00 hod. do posluchárny. S sebou ob?ansky pr?kaz, 2 fotografie, 290 K? ISIC + 30 K? index. Neú?ast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studiu. Plavecky dvojboj a trojboj 2016 Zve?ejněno: útery, 05. duben 2016 Na po?átku měsíce dubna 2016 absolvovali studenti druhého a t?etího ro?ník?, v návaznosti na roz?í?enou plaveckou vyuku na na?í ?kole, ji? 7. ro?ník srovnávacích závod? v plaveckém dvojboji (60m prsa + 40 m kraul) a trojboji (40m prsa + 40m kraul + 20m znak). V plaveckém dvojboji zvítězil Josef Krajzinger p?ed Danielem Mrá?kem a Ond?ejem Pi??ákem (v?ichni 2A). Plavecky trojboj zvládl nejlépe Martin Zbo?il (3A) p?ed Vítem Arbeitem (3B) a Markem Sedla?íkem (3A). Zde jsou k nahlédnutí kompletní vysledkové listiny plaveckého dvojboje a trojboje. Mubea Prostějov nabízí stipendijní program Zve?ejněno: útery, 21. duben 2015 Spole?nost Mubea je světovym leaderem v oblasti vyroby odleh?enych komponent? pro automobilovy pr?mysl, závod v Prostějově pat?í do divize podvozk? a specializuje se na vyrobu nápravovych pru?in a stabilizátor?. Vzhledem k unikátnosti technologickych za?ízení zalo?ila spole?nost Mubea vlastní vzdělávací st?edisko, které doplňuje vzdělávací program státních ?kol. Program je realizován skrze smluvní spolupráci se st?edními ?kolami a SOU. Absolventi tohoto programu tak získají unikátní kvalifikaci, perspektivu zajímavého a stabilního zaměstnání a mo?nost stipendijní podpory. V sou?asné době spole?nost Mubea hledá v Prostějově nové spolupracovníky. Nabídka pro SP?E ?VP po?íta?ové a info systémy ?VP Technické lyceum P?ijímací ?ízení SP?E Zájmová ?innost Práce ?ák? Organizace ?kolního roku VO? - denní forma Ekonomika Telekomunikace Charakter studia VO? P?ijímací ?ízení Organizace ?kolního roku VO? - dálková forma Ekonomika Telekomunikace Charakter studia P?ijímací ?ízení ?kolní ú?et Spolupracujeme Statistiky úvodní stránka Kontakt Mapa stránek Webmaster P?ihlá?ení ? 2009 - 2016 VO? a SP?E Olomouc, v?echna práva vyhrazena. | Realizace a technická podpora: Petr Coufal.

spseol.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o. % % Intended use of supplied data and information % % Data contained in the domain name register, as well as information % supplied through public information services of CZ.NIC association, % are appointed only for purposes connected with Internet network % administration and operation, or for the purpose of legal or other % similar proceedings, in process as regards a matter connected % particularly with holding and using a concrete domain name. % % Full text available at: % http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/ % % See also a search service at http://www.nic.cz/whois/ % % % Whoisd Server Version: 3.10.0 % Timestamp: Fri May 27 23:30:02 2016 domain: spseol.cz registrant: SB:JH1763-RIPE_XX admin-c: JH1763-RIPE nsset: FORPSI keyset: FORPSI-KS-BNKHMUKZ registrar: REG-INTERNET-CZ registered: 13.05.1998 02:00:00 changed: 15.12.2011 20:51:18 expire: 12.10.2017 contact: SB:JH1763-RIPE_XX org: VOS and SPSE Olomouc name: VOS and SPSE Olomouc address: Bozetechova 3 address: Olomouc address: 772 00 address: CZ e-mail: jerry-hⓜseznam.cz registrar: REG-INTERNET-CZ created: 10.08.2001 22:13:00 contact: JH1763-RIPE name: Jaroslav Hejtmanek address: CZ phone: +420.585208121 fax-no: +420.585208122 e-mail: jerry-hⓜseznam.cz registrar: REG-INTERNET-CZ created: 10.08.2001 22:13:00 changed: 25.11.2004 13:05:00 nsset: FORPSI nserver: ns.forpsi.net nserver: ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9) nserver: ns.forpsi.it tech-c: FORPSI registrar: REG-INTERNET-CZ created: 01.10.2007 10:19:47 changed: 05.01.2016 11:50:14 contact: FORPSI org: INTERNET CZ, a.s. name: Stefano Cecconi address: Kti? 2 address: Kti? address: 38403 address: CZ fax-no: +420.383835354 registrar: REG-INTERNET-CZ created: 04.08.2008 14:42:08 changed: 06.06.2011 13:55:12 keyset: FORPSI-KS-BNKHMUKZ dnskey: 257 3 5 AwEAAdr3OcsKQGnfzaY7ePq5wrug+nUYE68wXX4tmovcc0hDrsWX5gbgbp348JC5hO+bl7E4UmxlIjN1VuVQIzPtLopyxqN7peUMchmb/+lRLT8YavZLEuaXOZ+n5tlDtAE4PnAAXXW5LFS8AkY6NJwwOBnumoUJmxkP6wnwwzIYFd3RaHN0n6CnDNWdT7hyGA9tkoCEK1kj668kZ+E8+m6y8ET9IPdVw+oQU2Im4dBjdKjk2lNszTJ7cwl/Jt5j22TQZOFKN/pfjObfN0mEm4MBHWBX8bu28zd5JToYWOT2pjbOww5gz8ShL2PLbBd69j1elNcakn6BraHnSnnsCukE5c0= tech-c: FORPSI-KEYSET registrar: REG-INTERNET-CZ created: 15.12.2011 20:51:17 changed: 16.12.2014 01:17:59 contact: FORPSI-KEYSET org: INTERNET CZ, a.s. name: Stefano Cecconi address: Kti? 2 address: Kti? address: 38403 address: CZ phone: +420.383835353 fax-no: +420.383835354 e-mail: domainⓜforpsi.com registrar: REG-INTERNET-CZ created: 12.12.2011 11:16:3